Jenis kelamin penduduk
Pendidikan penduduk
Mata Pencaharian penduduk
Penggunaan lahan